İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cihan AYBAY, Birsen ÇEKEN

NO Makale Adı
1605522775 REKLAM VE FOTOĞRAFIN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ İŞBİRLİĞİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Artan bilgi ve gelişen teknoloji pek çok alanın hızlı bir değişim sürecine girmesine neden olmuştur. Bu değişimler hemen hemen her alanda makineleşmenin başladığı Endüstri Devrimi (1760-1840) ile birlikte büyük bir ivme kazanmış, dolayısıyla sanat ve tasarım alanları da bu süreçten etkilenmiştir. Fotoğraf ile ilgili çalışmaların başlayıp ivme kazanması da Endüstri Devrimi ile gerçekleşmiştir. Bu araştırmanın amacı, gelişen bu süreç içerisinde reklam ve fotoğrafın bir araya geldiği günden bugüne kadar birlikte geçirdikleri işbirliği sürecini ve bu sürecin önemini literatür tarama teknikleri ile ortaya koymaktır. Çalışma; fotoğrafın reklam için ne kadar önemli bir görsel öğe olduğunu, fotoğrafın grafik tasarımdaki yeri ve önemini ortaya çıkarma açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, endüstri devrimi, fotoğraf, reklam, grafik tasarım