İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 74  Ekim 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Cihan KAYALIOĞLU, Ezgi HAKAN

NO Makale Adı
1604995682 ÜÇ BOYUTLU TARAYICI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI YARDIMIYLA SERAMİK FORM ŞEKİLLENDİRME

Teknolojinin günden güne gelişmesi ve kolay erişilir olması, yaşamımızın her alanında etkili bir biçimde kullanılmasına yol açarken, insanların yaşayış biçimleri de buna paralel olarak değişmektedir. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve internet gibi teknolojiler gündelik hayatta sıklıkla kullanılırken, CNC tezgâhları, üç boyutlu tarayıcı, üç boyutlu yazıcı gibi teknolojilerin de endüstriyel üretim alanlarında etkili bir biçimde kullanılması günümüzde yaşam biçimlerinin dijital ortam ile etkileşimini arttırmaktadır. Dolayısıyla bu faktörler, toplumdan ve yaşamdan beslenen sanatı, sanatçıları ve tasarımcıları da doğrudan ya da dolaylı biçimlerde etkilemektedir. Günümüzde birçok sanatçı çalışmalarının üretim, tasarım ya da sergileme aşamalarında teknoloji araçlarından faydalanmaktadır. Özellikle son yıllarda üç boyutlu tarayıcılar ve üç boyutlu yazıcıların ulaşılabilirliğinin kolaylaşmasıyla, sanatçıların çalışmalarında bu teknolojilerden daha da yaygın olarak yararlandığı ve dikkat çekici yeni nesil eserler ortaya koyduğu görülmektedir. Bu araştırmada seramik formların üretim aşamasında üç boyutlu tarayıcı ve üç boyutlu yazıcıdan birer araç olarak faydalanılarak ortaya konmuş çalışmalara yer verilerek, teknolojinin seramik sanatına nasıl etki ettiği, gelişmesine nasıl bir katkıda bulunduğuna örnek teşkil etmesi planlanmıştır. Seramik ve teknoloji arasında oluşan entegrasyonun günümüzde hangi boyutlara ulaştığı ve sanatsal ifadelerin bu anlamda farklılaşarak evrilmesine nasıl yol açtığı, örnek bir çalışma üzerinden irdelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu tarayıcı, üç boyutlu yazıcı, seramik