İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 74  Ekim 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aslı TAŞ, Şebnem ERTAŞ

NO Makale Adı
1604694428 MEKANSAL VE STRÜKTÜREL DEĞİŞİMİN KONUT KÜLTÜRÜ İLE İLİŞKİSİ “KONYA/SİLLE ÖRNEĞİ”

Kültür; tarihi süreç içerisinde bir toplumun taşıyıp benimsediği maddi-manevi değerlerin bütünü olup çeşitli toplumsal kimliklerden meydana gelir. Bunlar arasında mimari, önemli bir kültürel gösterge aracı olup konutlar ise günlük yaşantının geçtiği bir yerleşim alanının en karakteristik öğeleridir. Tarih boyunca kültürler değiştikçe konut mekanları; sosyal, toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte biçim ve işlevlerinde hem değişim yaşarlar hem de süreklilik gösterirler. Bu bağlamda, çalışmada Konya iline bağlı Sille yerleşiminde yaşayan nüfus mübadelesine tabii tutulmuş Gayrimüslim ve mübadele sonrası boşalan evlere yerleşen Müslüman halkın yaşadığı konutlarda zamana bağlı meydana gelen mekansal ve strktürel değişim süreçlerinin kültürel değişim/sürekliliğinin biçim üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle Sille’de önemli bir konut yerleşimi olan Hacı Ali Ağa sokağında yer alan sıralı on konutun zamana bağlı fiziksel ve fonksiyonel değişim grafikleri üzerinden incelenerek mekansal ve stürktürel değişim süreçleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültür, değişim, mekan, mekansal süreklilik, konut