İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 75  Kasım 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin ELMAS, Muazzez ÇAKIR AYDIN

NO Makale Adı
1604044772 TURGUT ZAİM’İN TABLOLARINDAKİ KADIN GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ

Çağdaş Türk resminin gelişim süreci incelendiğinde, geçmişten günümüze geleneksel ve kültürel öğeleri kendine örnek alarak sanat eserleri üretmiş pek çok sanatçı ile karşılaşılır. Bunlar içerisinde, Turgut Zaim, Kayseri bölgesinde, Erciyes Dağı eteklerinde konargöçer olarak yaşayan Avşar Yörüklerini konu aldığı resimleri ile yöresel Türk resminin kurucuları arasında kabul edilmiştir. Zaim, resimlerinde Türk minyatür resminin geometrik kompozisyon ve şematik figür esprisinden hareket etmiş, Anadolu insanını özelliklede Yörük kadınlarını minyatürümsü bir tatla tuvallerine taşımıştır. Bu geleneksel biçimi çağdaş bir üsluptaki yorumu ve ustalığı kendisinden önceki ve sonraki sanatçılardan ayrılan bir kişiliğe sahip olmasını sağlamıştır. Bu araştırmada, Turgut Zaim’in resimlerinde konu olarak ele aldığı Yörük kadınları ve Yörük kadınlarının kıyafetleri eser analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turgut Zaim, yörük, kadın giyimi