İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Savaş Kurtuluş ÇEVİK

NO Makale Adı
1603980937 SANATSAL İNTİFADA BİR İŞGALİN ANATOMİSİ/ FİLİSTİN

Araştırma, Filistin’de hala devam etmekte olan savaşın, Filistin kökenli sanatçılar üzerindeki etkisi ile “intifada” kapsamında değerlendirilebilecek eserler üzerine bir incelemeyi amaçlamaktadır. Filistin-İsrail çatışmasının başlangıcı 19. yüzyılın sonuna kadar götürülebilse de dönüm noktası olan tarih, İsrail Devleti’nin ilan edildiği 1948 yılıdır. 1948 yılı İsrailliler için zafer anlamına gelirken, bu tarih Filistinlilerin hafızalarında “nakba” (felaket) olarak yer etmiştir. Bu kapsamda bireysel ve toplumsal savaş hafızasının izlerini sürmeye çalışan Filistin kökenli sanatçıların eserleri ile intifada dönemleri ve sonraki süreç arasındaki etki odağa alınmıştır. Bu makalede Filistin'de devam eden çatışmalardan kendisini soyutlaması mümkün olmayan sanatçıların yaşadıkları ve sanatlarına yansıttıkları, savaş ile işgal edilmiş bir toplumun anatomisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: savaş, sanat, İntifada sanat, Filistinli sanatçılar, işgal