İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 75  Kasım 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hale YILMAZ, Havva HALAÇELİ METLİOĞLU

NO Makale Adı
1603748209 TEKSTİL-MEKAN İLİŞKİSİ KAPSAMINDA DENEYSEL DOKUMA TASARIM ÖNERİLERİ

Yaşamımızın bir parçası olan tekstiller, görsel-dokusal zenginlikleri içinde barındırmasıyla iç mekanlar için temel öğeler arasında yer almaktadır. Özellikle teknolojinin ve modern mimarinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere, yeni açılımlarda bulunan Bauhaus’un etkileri ile disiplinler arası çalışmanın büyük önem kazanması, mekanlar için üretilen tekstillerin yalnızca kullanım alanına uygun olmaları ile değil aynı zamanda mekan ve mekanda bulunan diğer nesnelerle olan ilişkisi üzerinden değerlendirilmesine neden olmuştur. Aynı zamanda tekstiller, gelişen teknolojiyle materyal bakımından dokusal ve işlevsel olarak değişime uğrarken, Modernizm’in etkisiyle desen ve renk anlamında da yenilikçi bir yaklaşımla ele alınmıştır. Görsel etkinin önemini kavrayan tasarımcının özgün tasarımlar elde etmesi; yaratıcılığını ortaya koyarken aynı zamanda tasarımlarında bağımsız parçaları ortak bir paydada buluşturabilme, teknik açıdan çözüm üretebilme ve uyarlanabilme öngörüsüne sahip olmasına bağlıdır. Bu kapsamda ‘Tekstil-Mekan ve Tasarım’ birlikteliğinin ele alındığı bu makalede, iç mekanlarda tekstilin önemi irdelenmiştir. Çalışma kapsamında deneysel dokuma tasarımlarının geliştirilmesinde ise; Jack Lenor Larsen’nin tasarım anlayışı izlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: İç Mekan, Tekstil, Tasarım, Dokuma, Jack Lenor Larsen