İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 74  Ekim 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Rabia DEMİR, Mine CERANOĞLU

NO Makale Adı
1602439562 MODADAN SANATA AKSESUAR: ŞAKİR GÖKÇEBAĞ SANATINDA SIRADAN NESNELER VE SIRADIŞI FORMLAR

Aksesuarlar, kişiliği ve tarzı ifade eden, giysilere son dokunuşları veren parçalardır. Ufak dokunuşlarla kullananın stilinde alternatifler sunmaktadır. Şapka, eşarp, küpe, kolye, kemer, çorap, ayakkabı vb. aksesuarlar giysilerin uyumuna ve bütünlüğüne farklılık katarken kişinin sosyal statüsüne, mesleğine, ait olduğu sosyo-kültürel yapıya da işaret etmektedir. Aksesuar, moda dışında kullanıldığında çoğu zaman kendi bağlamından ve kullanım alanından çıkarak yeni ve sıra dışı formlara dönüşmektedir. Ortaya çıkan bu sıradışı formlarla izleyicinin tanıdığı, aşina olduğu hatta yaşamında sıklıkla kullandığı aksesuar, yeni görme biçimleri oluşturmaktadır. Hazır nesne olan aksesuarın sanat eserine dönüşürkenki başkalaşımını form ve anlam ilişkisi bağlamında incelemeyi amaçlayan çalışmanın örneklemini sanatçı Şakir Gökçebağ’ın kravat, kemer, şemsiye, ayakkabı, tesbih gibi aksesuarları kullanarak gerçekleştirdiği yerleştirmeler oluşturmaktadır. Çalışmada sanatçı ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme ve eser analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda aksesuarların insanların stil sahibi olmalarında oynadığı rolün yanı sıra çağdaş sanatta yeni olanaklar sağladığı, Gökçebağ’ın özgün yorumu ile sanat eserine dönüşürken kendine yabancılaştığı, yeni ve sıra dışı formlara dönüştüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aksesuar, form, sıradışı, Şakir Gökçebağ, yerleştirme