İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 72  Ağustos 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sefer DARICI, İbrahim Gökhan CEYLAN, Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1602076441 GÖRSEL İLETİŞİM UNSURLARININ GIDA AMBALAJ TASARIMLARINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Günümüzde her gün market raflarında satışa sunulan yüzlerce markanın sayısız ürünü ile karşılaşan tüketicilerin ilgisini çekmek ve onları satın almaya motive etmek için bir takım tasarım öğeleri kullanılmaktadır. Bunlar, örneğin; Ürünün lezzetini, aromasını, prestijini ve kalitesini görsel olarak tüketiciye anında aktarabilen renkler, doğallığı ve tazeliği destekleyen illüstrasyonlar ve ürünün sağlığını vurgulayan kraft ambalaj malzemelerinden oluşabilir. Bu çalışmanın amacı, duyusal pazarlama, algılama süreci, tüketici tercihleri ve bazı grafik tasarım unsurlarının satın alma davranışına müdahalesi hakkında bilgi aktarmak ve ambalaj tasarımına ilişkin uygulama stratejileri hakkında bilgi vermektir. Araştırmada, gıda paketlemesinde kullanılan tasarım öğeleri ve bunların tüketici kararları üzerindeki olası etkileri, dört farklı çay paketi üzerinden karma yöntemle incelenmiştir. Gerek literatürdeki çalışmalardan elde edilen bilgilerden gerekse incelenen ambalaj tasarımlarından; Tüketicilerin beklentilerinin ötesinde, dikkatlerini çekecek, kalite algısını uyandıracak, onlara güven verecek ve satın alma kararlarını etkileyecek birçok tasarım stratejisinin kullanıldığı görülmektedir. Bunların tüketicilerin satın alma kararlarına etkisi ve kullanıcı deneyimlerinin ilgili sektöre aktarılması bu çalışmanın önemini göstermektedir. Araştırmanın tasarım ve pazarlama sektörlerine farklı bir bakış açısı getirerek ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj Tasarımı, Duyusal Pazarlama, Grafik Tasarımı, Pazarlama, Tüketici Tercihi