İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selin ÖZDEMİR, Mehmet EFE

NO Makale Adı
1601988309 TÜRKİYE VE GÜNEY KORE’DE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR

Kültürel kalkınma bir ülkenin gelişiminde en önemli unsurlardan biridir. Sanat, sanat eğitimi ve bunun en önemli parçalarından olan müzik ve müzik eğitimi de şüphesiz ki bu kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Güney Kore’de müzik eğitimi veren kurumları karşılaştırmak, benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir. Bu kapsamda iki ülkede örgün ve yaygın müzik eğitimi veren kurum ve kuruluşlar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu araştırma, Türkiye ve Güney Kore’de müzik eğitimi veren kurumları karşılaştırmayı, benzerlik ve farklılıkları tespit etmeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmada veriler literatür taraması ve doküman incelemesi yapılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile yorumlanmış ve analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda her iki ülkede de müzik eğitimi yapısal bakımdan büyük farklılıklar göstermemekle birlikte, uygulamada farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Güney Kore, müzik eğitimi