İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gözde MULLA

NO Makale Adı
1601903731 ŞEHİRDE SAKLANAN SANATÇI: LIU BOLIN

Şehir, toplumsal, ekonomik, politik birçok yansımaya sahip bir mekândır. Yansıttığı her kavram kendi içinde bir dönüştürme gücüne sahiptir. Toplumsal yapının önemli bir parçası olan şehir, Çinli sanatçı Liu Bolin’in toplumsal, ekonomik ve politik birçok soruna küresel düzeyde eleştirel bir yaklaşım sunduğu önemli bir mekândır. Bu yaklaşımını performans ve fotoğraf aracılığıyla mekanlar ve nesneler önünde kamufle olarak ortaya koymaktadır. Sanatçı, göstermek istediği yerel ve evrensel kaygıları saklanarak ortaya çıkarma yoluna gitmektedir. Dış tehditlerden korunma stratejisi olan kamuflaj kavramı Liu Bolin’in yapıtlarında, tehditin kendisini izleyiciye gösterir. İzlenme ve saklanma (kamuflaj) kavramları karşıt iki durumu ortaya koyarken bir gerginlik hissettirir. Son yıllarda, küresel ölçekte dünyanın ve insanlığın geleceğini doğrudan etkileyen çevre kirliliği, sürdürülebilirlik, insan hakları, eşitlik gibi konulara değinen sanatçının işaret ettiği durum, izleyiciye doğrudan sunulmaktadır. Şehirde Saklanma serisinde yer alan yapıtlarda dikkatle bakıldığında görülebilen kamufle olmuş beden bizi tehlikenin büyüklüğüyle yüzleştirir.


Anahtar Kelimeler: Kamuflaj, şehir, sanat, fotoğraf, sanatçı, Liu Bolin, saklanmak