İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Itır TOKDEMİR ÖZÜDOĞRU

NO Makale Adı
1601551381 FEMİNİZM BAĞLAMINDA JOHN WILLIAM WATERHOUSE’UN KİRKE RESİMLERİ

Feminizm kadınların, kadın olmalarından dolayı yaşadıkları baskılar, engeller, zorluklar ile ilgilenen ve bu ayrıştırıcı tutumların yok edilmesi ve kadınların hayatın her alanında erkek ile eşit olma mücadelesini kapsayan bir düşünce biçimidir. Kadınların toplumsal hayatta erkek ile bir tutulmaması çok uzun zaman öncesine kadar uzanır. Ortaçağ pek çok açıdan olduğu gibi, kadın ve erkek eşitliği açısından da karanlık bir çağ olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda ortaçağdaki cadı çağı döneminde öldürülenlerin çoğunluğunun kadın olması ve bu kadınların çoğunun doğadan yararlanan şifacılar olması önemli bulunmuştur. Cadılar patriarkal sistemin düşmanı olduğu doğa ve kadının bir arada bulunduğu bir kavram olarak tanımlanmıştır. Bu makalede cadı mahkemelerini takiben resim sanatında artan kadın cadı betimlemelerinden bahsedilecek, cadı imgesinin dönüştüğü femme fatale kavramı ile döneminin önemli ressamlarından Waterhouse’un femme fatale (felakete neden olan kadın- ölümcül kadın) cadısı Kirke’nin resimleri feminizm bağlamında incelenecektir. Ön Raffaeloculuk akımı ressamlarından olan Waterhouse, akımın en yaygın özelliklerinden biri olan mitolojik hikayeler ve şiirlerden etkilenerek farklı hikayelerden sahneleri betimlemiştir. Bu hikayelerin en kritik sahnelerini seçen Waterhouse güçlü, yabani kadın imgesini kuvvetlendirir. Kirke yok edilmeye çalışılan, ezilen, kendi olmasına izin verilmeyen, günümüzde de hala devam eden algıların ve toplumsal baskıların karşısında dişil gücün bir simgesi olabilir mi?


Anahtar Kelimeler: Kirke, feminizm, Waterhouse, femme fatale