İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 74  Ekim 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hürrem Sinem ŞANLI, Gözde UZGİDİM

NO Makale Adı
1601405536 EKOLOJİK BASKI İLE ELİBELİNDE MOTİFİ UYGULAMALARI

Doğa, insanlara her zaman yaşanabilir bir ortam sunmuştur. Beslenme, barınma gibi temel yaşam ihtiyaçlarının yanında giyinme, süsleme/süslenme gibi ihtiyaçların karşılanmasına da cevap vermiştir. Günümüzde insanlar doğala dönüş yolları aramaktadır ve bu arayışı hayatın her alanında uygulanabilir kılmanın yollarını bulmaktadır. Nitekim doğaya ve insanlara zarar vermeyen yöntemler sanat alanında oldukça fazla bir kullanım alanı oluşturmaya başlamıştır. Dolayısıyla doğal boyamanın yanında doğal baskı, eko baskı (eko-print), ekolojik baskı terimleri daha sık kullanılır olmuştur. Özellikle giyim ürünleri ve giyim ürünlerinin tamamlayıcı parçalarında eko baskı uygulamaları artmaya başlamıştır.
Çalışma kapsamında tekstilde uygulanan eko baskı yöntemleri incelenmiştir. İncelenen yöntemlerdeki kompozisyon düzenlerine bakıldığında genel olarak serbest bir kompozisyon düzeninin olduğu gözlemlenmiştir. Bu noktada geleneksel bir motifin eko baskı tekniği ile tekstil yüzeyinde nasıl bir sonuç doğuracağı düşüncesi ortaya çıkmış ve farklı tekniklerde denemeler yapılmıştır. Eko baskı yöntemlerinden pas baskı ve çekiçle dövme teknikleri ile pamuklu kumaş yüzeyinde elibelinde motifi uygulanmıştır. Denemeler sonucunda geleneksel bir motifin farklı bir alanda kullanılabileceği görülmektedir. Çalışma; sürdürülebilir, doğaya zarar vermeyen ve daha önceden denenmemiş bir uygulamayı içermesi bakımından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler:Eko baskı, ekolojik baskı, doğal boyama, doğal baskı, pas baskı, çekiçle baskı