İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meltem OK

NO Makale Adı
1600692513 PİKSEL SANATININ GİYİM MODASINA YANSIMASI

Piksel, herhangi bir ekranın bağımsız olarak kontrol edilebilir en küçük parçasıdır. Dijital elektroniğin gelişmesiyle beraber analog görüntüyü dijital olarak ifade edebilmek için çözünürlük kavramına ihtiyaç duyulmuş bunun sonucunda binlerce nokta bir araya gelerek ekrandaki görüntüyü oluşturmuş ve piksel tekniği doğmuştur. 1970’li yıllarda ihtiyaçtan doğmuş olan piksel teknolojisi, on yıldan fazla bir süre boyunca görüntü işleme ve video kodlama alanında yayılmıştır. Daha sonra piksel, bilgisayar grafikleri, ekranlar, yazıcılar, tarayıcılar, kameralar ve ilgili teknolojiler alanlarında yaygınlaşmıştır. Zamanla ilerleyen teknolojiyle birlikte sadece bilgisayar dünyasında bir teknik olarak sınırlı kalmayan piksel teknolojisi sanat dünyasını da etkilemeyi başarmış ve ‘piksel sanatı’ olarak dünyaya kendini duyurmuştur. Bu çalışmada, yalnızca dijital dünya ile sınırlı kalmayıp heykel, resim, mimari, seramik, giyim, aksesuar tasarımı gibi pek çok sanat ve tasarım alanına ilham kaynağı olmayı başarmış piksel sanatının günümüz giyim modasına etkileri incelenmiştir. Piksel etkilerin elde edilebilmesi için tasarımcıların kullanmış oldukları teknikler dünyaca ünlü moda tasarımcılarının koleksiyon örnekleri ile desteklenerek irdelenmeye çalışılmıştır. Değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabilmesi için piksel sanatın ortaya çıkışı ve gelişim sürecine kısaca değinilmiştir. Yapılan araştırmaların yanı sıra piksel sanatından esinlenerek oluşturulmuş özgün tasarımlara da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piksel sanatı, giyim modası, dijital sanat