İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 74  Ekim 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Deniz KÜRŞAD

NO Makale Adı
1597314218 MİMARLIK VE GRAFİK TASARIM DİSİPLİNLERİNİN ORTAK İFADE ARAÇLARI

Mimarlık ve grafik tasarım disiplinlerinin üretim yöntemleri çoğu zaman birbiri ile geçişkenlik göstermektedir. Mimarlıkta bir bina inşa edilinceye kadar ortaya çıkan yaratıcı süreçte elde edilen sonuçlar kimi zaman grafiksel bir ifade biçimine dönüşebilmektedir. Grafik tasarım aynı zamanda, mimarlıkta kullanılan bir iletişim dilidir. Özellikle temsil yöntemleri, kullandıkları düşünme ve uygulama araçları grafik tasarım ve mimarlık alanlarının Sanayi Devrimi’nden sonra sahip olmaya başladıkları ve günümüzde de devam eden ifade ortamlarıdır. Bu çalışmada, özellikle fikirlerin görselleştirilmesi doğrultusunda benzer sorumluluklara sahip mimar ve grafik tasarımcıların kullandıkları ortak ifade araçlarının araştırılması ve bu ortak görsel ifade araçlarının örneklerle desteklenerek disiplinler arası tasarım ekseninde bir kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, grafik tasarım, temsil, görselleştirme, diyagram