İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Adilhoca AZİZOV

NO Makale Adı
1597221012 KONSER VE EĞİTİM UYGULAMALARINDA FATTAKH NAZAROV’UN KEMAN VE PİYANO PARÇALARI

Bu çalışma, Özbekistan ve Karakalpakstan'ın değerli sanatçısı, besteci, şef, profesör Fattakh Nazarov'un (1919-1982) keman ve piyano parçalarını incelemektedir. Konser performanslarında ve eğitim-pedagojik uygulamalarında talep edilen F. Nazarov, keman ve piyano parçalarında programatiklik, yaratıcı dünya, müzik dili ve etkileyici icra araçları gibi konulara odaklanmaktadır. Bestecinin önerilen çözümleri, müzisyenlerin, dinleyicilerin üzerinde psikolojik etki ve yüksek kaliteli ses şekillenmesi elde etmelerine yardımcı olur. Bu makalede ilk kez F. Nazarov'un piyano eşliğinde keman eserleri incelenmiş ve bestecinin müzik mirasının daha önce keşfedilmemiş yönleri incelenmiştir. F. Nazarov'un keman parçalarının analizinin sonuçları teorik ve pratik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Fattakh Nazarov, keman, parça, minyatür, tonlama, anlatım araçları, teknik, müzikal biçim, programatiklik, yaratıcı dünya