İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 70  Haziran 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nihat ŞİRİN

NO Makale Adı
1597167873 ÇALIŞMALARINDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ İŞLEYEN SANATÇILAR

Hayatımızın şekillenmesinde teknolojinin ve bilimin etkisi kadar içinde doğup büyüdüğümüz kültürün de etkisi vardır. İnsan, yaşadığı kültürü gittiği yerlere ya da yaptığı işlere taşıma eğilimindedir. Sanatçılar ortaya koydukları işler bağlamında bu konuda biraz daha öne çıkarlar. Sanatçılar içinde yaşadıkları ya da doğdukları kültürlerden aracısız beslenirler. Toplumsal hatalar, sevinçler, üzüntüler, sorunlar, kültürel veriler onların birinci derecede kaynaklarını oluşturur. Türk resim sanatında eser üretmiş ve hala üretmeye devam eden birçok sanatçımız eserlerinde bu tür konuları işlemeye özellikle özen göstermişlerdir. Bu çalışmamızda cumhuriyetin başlangıcından günümüze ürettikleri eserlerde Türk kültürünü öne çıkartan sanatçılar ve anlayışları ele alınmıştır. Türk Resim sanatının gelişimi içinde kültür değerlerini resimlerinde özellikle işleyen on altı sanatçı öne çıkmıştır. Sanatçılar cumhuriyetin başlangıcından günümüze doğum tarihlerine göre sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: sanat, el sanatları, Türk resim sanatı