İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 71  Temmuz 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alper Raif İPEK

NO Makale Adı
1595247863 ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, SANAL GERÇEKLİK ve KARMA GERÇEKLİK KAVRAMLARINDA İSİMLENDİRME ve TANIMLANDIRMA SORUNLARI

Gerçek kavramı varolagelen veya varolacak olarak tanımlanabilmektedir. Gerçek ortam duyumsama yeteneği ile algılanabilmektedir. Duyu organlarıyla algılanan gerçekliğin bilgiye dönüştürülmesi gerçekliğin tanımlanma sürecidir. Gerçeklik kavramı, varolanı tanımlamaktadır. Gerçekle algı bağıntılıdır. Algının bellekle olan ilişkisinde etkilenebilir ve yanıltılabilir olması gerçek kavramında yeni boyutlar açmaktadır. Grafik tasarım alanı için günümüzde gerçek ortamın bilgisayar destekli veri akışıyla algısının yükseltilmesi artırılmış gerçeklik (İng: augmented reality - kıs.: AR) olarak Türkçeleştirilmiştir. Gerçeğe çok yakın olmayan ama gerçekliğin benzetimi yapay ortam sanal gerçeklik (İng: virtual reality - kıs.: VR) olarak Türkçeleştirilmiştir. İlk adımında artırılmış ortam son adımında sanal ortam bulunan sanallık süreci geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Sanallık sürecinin bütününü karma gerçeklik (İng: mixed reality - kıs.: MR) kapsamaktadır. Sanallık sürecinde kavramlar arasında keskin sınırla bulunmamakla beraber artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik kavramları kolay ayrışabilmektedir. Fakat Türkçe isimlendirmeden olduğu düşünülebilen şekilde kavramların karıştırılabildikleri, yanlış kullanılabildikleri ve bu durumun kalıplaştığı görülebilmektedir. Kavramların temsil ettiği özgün değerler araştırılmış, örnek vakalar incelenmiş ve olası kavram isimleri önerileri geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Gerçek, Sanal, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Karma Gerçeklik