İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 70  Haziran 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sema ÖCAL

NO Makale Adı
1595223469 FEMİNİST SANAT BAĞLAMINDA FRİDA KAHLO

Meksika’lı sanatçı Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón ya da bilinen adıyla Frida Kahlo (1907-1954), kimlik, cinsiyet, sınıf ve ırk sorunları üzerine yapıtlar üreten önemli bir sanatçıdır. Marksist, Milliyetçi, Feminist olarak tanımlanmıştır. Ancak bunlar sadece siyasi inançları değil, aynı zamanda Frida Kahlo'nun sanat eserlerini de tanımlayan kelimelerdir. Doğum yeri hakkında kesin bir kayıt olmamasına rağmen, Caza Azul (Mavi Ev) olarak bilinen yerde dünyaya geldiğine inanılmaktadır. Kısa ömürlü yaşamı boyunca devam eden fiziksel ve duygusal ağrıların yoğunluğunu gösteren portreleri ile tanınmıştır. Fiziksel ağrıları, yaklaşık altı yaşında sağ bacağının kullanımını azaltan bir poliomyelit (çocuk felci) atağı ile başlamıştır. Ayrıca 17 Eylül 1925'te bir otobüs kazasında yaşadığı ciddi yaralanma nedeniyle resimlerinde hem fiziksel hem de duygusal acıyı ön plana çıkarmıştır. Resimleri aracılığıyla, içsel ve fiziksel olarak bireyde gizli olanlara dikkat çekmek için, kendiliğin ne olduğunu göstermeye odaklanmıştır. Kahlo, yapıtlarında kadın konusunu bir çok defa işlemiştir. Geleneksel cinsiyet, güç, cinsel kimlik ve Meksika'daki kadınların katı toplumsal geleneklerini sorgulamıştır. Ancak yapıtlarının feminist sanat çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışmalı bir konudur. Araştırma kapsamında, Kahlo'nun yapıtlarının feminist sanatı ne ölçüde kapsadığı konusu ele alınacaktır. Bunun için öncelikle sanatçının sanat anlayışına dair genel bir değerlendirme yapılacak ve ardından, Kahlo’nun yapıtlarının feminist çerçeve ile ilişkisini tartışmak için arka plan bilgisi örnekler üzerinden verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Frida, kadın, sanat, Feminizm, cinsiyet