İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 72  Ağustos 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ebru ÇATALKAYA GÖK

NO Makale Adı
1594732072 ÖZBEL KOLEKSİYONUNDA BULUNAN YAZILI KUMAŞLAR

Yazma sanatları doğrudan kitap sanatlarında kullanımı dışında, tekstil, mimari, taş oymacılığı, seramik, cam işleri, deri işleri gibi bir çok sanat dallarında süsleme unsuru olarak kullanılmaktadır. Zengin süsleme motiflerine sahip olan Türk kumaşlarında yazılı kumaşların ise dini ve politik mahiyetleri itibariyle önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda diğer motiflerde mesaj kişinin yorumuna bırakılabilirken, yazılı kumaşlarda bu mesaj doğrudan verilmektedir. Çalışmada Anadolu koleksiyoncusu Prof. Dr. Kenan Özbel’in kumaş koleksiyonunda bulunan yazılı 4 kumaş ele alınacaktır. Araştırmanın amacı kendinden desenli üzeri yazılı dört kumaşın incelenmesidir. Araştırmada tarama ve betimleme yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde yazılı kumaşlar hakkında bilgiye yer verilmiştir. İkinci bölümünde ise incelenen dört örneğin en-boy, dokuma yapısı ve hammaddeleri hakkında bilgiler tablo dökümü halinde sunulmuştur. Sonuç kısmında ise Özbel koleksiyonunda yer alan örneklerin diğer yazılı kumaşlar ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler:Yazılı kumaş, Kenan Özbel, Beledi, Savai