İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 72  Ağustos 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU

NO Makale Adı
1594632498 GRAFİK SANATLAR VE TASARIMI MÜZELERİNİN ULUSLARARASI ÖLÇEKTE İNCELENMESİ VE GİRİT TİPOGRAFİ MÜZESİ ÖRNEĞİ

Dünya genelinde pek çok müzenin farklı içerikler ile hayata geçtiğini, ziyaretçilerine farklı deneyimler sunduğunu, yapısal veya koleksiyona dayalı renkli ve zengin olanaklara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu farklılıklar içerisinde grafik sanatları ve tasarımına yönelik koleksiyon oluşturmuş müzeler sayıca az olmalarına karşın, etkili ve merak uyandıran bir özelliğe de sahiptirler. Bu araştırma, grafik sanatları ve tasarımı bağlamında koleksiyona sahip uluslararası müzeleri, kuruluş tarihlerinden günümüze kadar olan süreç içinde incelemeyi, bu bağlamda kuruluş amaçları, koleksiyon çeşitlilikleri, eğitim, sergi ve farklı kültürel etkinlikleri ile gelişim süreçlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası ölçekte grafik sanatlar ile tasarımına yönelik üretimleri ve koleksiyonları kapsayan 10 farklı müze, araştırmanın içeriğini şekillendirmekte, bu bağlamda Girit Tipografi Müzesi’nin müze ve müzecilik olgusu da, tarih, iç mekân, koleksiyon, eğitim gibi alanları ile hedef kitle bağlamında değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarımı, Grafik sanatlar, sanat, tasarım, tipografi, müze, müzecilik, Girit, Yunanistan