İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hasan ÇEVİK

NO Makale Adı
1594026016 SANATSAL ALGININ DOĞAYLA OLAN ETKİLEŞİMİ VE BU ETKİLEŞİMİN GÖRÜNÜ RESMİNDEKİ SİMGESEL KARŞILIĞI

Sanatçılar çok çeşitli şekillerde doğayı algılar ve algılarının neticesinde oluşturdukları eserleriyle doğayı yorumlar. Görünü (manzara) resimleri sadece bir doğa tasviri değil aynı zamanda sanatçının tinselliği ile şekillenen bir simgeselliğin izlerini de taşımaktadır. Bu çalışmada doğa ve insan ilişkisinin ana hatları görünü resimleri bağlamında ele alınarak görünü resimlerinin doğayı yalnızca belgeselci veya gerçekçi üslupla resmetme amacının ötesinde, ressamın doğayla kurduğu ruhsal bir ilişkinin simgesel resimleri olduğu düşüncesi irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: görünü resmi, manzara, sanatsal algı, doğa, Doğacılık, tinsellik, yüce, simge, simgecilik