İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 71  Temmuz 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aydın KETENAĞ

NO Makale Adı
1593431098 ALEGORİNİN MİMARI OLARAK BAKIŞ, SES VE SİNEMATOGRAFİ: MALENA FİLMİ ÖRNEĞİ

Alegorik yapı, bir filmin anlam evrenini genişletir. Bu anlam evreninin yeni halini tanımlayabilmek ancak alegorik yapıyı işaret eden öğelerin keşfedilmesi ile mümkündür. Alegorik yapı ve bu öğeler arasındaki çift taraflı ilişkinin tanımlanabilmesi halinde filmin alegorik yapısı belirginleşecek ve film alegorik okumalara açık olacaktır. Bu çalışmada, Malena filmindeki renk, kadraj düzeni, ses ve karakter bakışı gibi öğeler birer dinamik araç olarak ele alınmıştır. Filmin alegorik yapısı bu dinamik araçların ilişkileri açıklanarak ortaya konmuştur. Film, kodsal yapısını bu ilişkiler üzerine kurar ve tüm dramaturji bu evrende işler. Bu çalışma, tüm bu süreci inceleyerek filmin çözümlenebilir bu niteliğini filmden örnekler ile ortaya koyar ve alegorinin dramaturjik bir öğe olarak inşa edilme sürecini inceler.
Anahtar Kelimeler: alegori, bakış, Malena, sinematografi, İtalya, ses