İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 71  Temmuz 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Erol YILDIR

NO Makale Adı
1592817622 EUGENE E. LANSERE’NIN İLLÜSTRASYONLARINDA ETNOTARİHSEL GERÇEKLİK

Eugene E. Lansere, Rus resim sanatında tanınmış aileden gelen bir ressamdır. Çarlık döneminin son yıllarında kitap resimleme alanında yaptığı illüstrasyonlarla Rus Grafik sanatının da oluşumuna büyük katkılarda bulunmuştur. Eserlerinde kişisel gözlemlerine dayanan, farklı kültürlere ait konuları illüstratif bir şekilde ve etnografik bir yaklaşımla ele almıştır. Özellikle Tolstoy’un yazdığı “Hacı Murat” hikayesine yaptığı illüstrasyonlar büyük beğeni kazanmıştır. 1922 yılında Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında Ankara’ya gelmiş ve çok sayıda resim ve çizimler yapmıştır. Bu gözlemlerini ve çizimlerini kitap olarak yayınlamıştır. Lansere’nin yaptığı resim ve illüstrasyon çalışmaları etnotarihsel ve etnografik özellikleri açısından analiz edilerek bu makalede incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: E.E. Lansere, Etnotarih, Etnografik Gerçeklik, L.N. Tolstoy, Hacı Murat, Ankara Yazı