İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 72  Ağustos 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gökçe ÖZDEMİR, Tuğba KAHYEOĞLU

NO Makale Adı
1592747041 ÖZGÜN DOKUMA YÜZEY TASARIMLARININ GİYSİ ÜZERİNE UYGULAMALARI

Dokuma kumaşlar; tarih öncesi çağlardan gelen ve çok geniş bir kullanım yelpazesine sahip; özellikle giysilik, ev tekstili ve endüstri gibi alanlarda daha fazla kullanılan ürünlerdir. Estetik değeri yüksek dokuma kumaş yüzeyinin meydana gelmesinde ise iplik ve örgü türünün seçimi önemli unsurlardır. Özellikle dokumalarda kullanılacak iplik renklerinin seçimi, ortaya çıkacak olan ürünün görünümünde oldukça önemlidir. Bireylerin yaşam kalitesindeki artış her geçen gün artmakta ve bu artış da beraberinde onların yeni ve farklı bir görünüm arayışına gitmelerine neden olmaktadır. Bu çalışmada da, basit yollu bir dokuma kumaşın nasıl başlayıp, geliştiğine dair çalışmalar yapılarak, elde edilen ürünlerin giysi tasarımları üzerinde kullanılmasına yer verilmiştir. Çalışma kapsamında, ilk olarak tema belirlenerek, temaya uygun desen tasarımları 25*25 cm ölçülerinde dokunmuştur. Dokunan kumaşlar sokak modası teması altında tasarlanan giysilerin farklı yerlerinde ayrıntı yani detay olarak kullanılmıştır. Ayrıca tasarımlar arasından 2 tanesi bitmiş ürün olarak ortaya çıkarılmıştır. Böylece elde edilen dokuma yüzeylerin giysilerle buluşması sağlanarak farklı ve modern tasarımlar ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dokuma tasarımı, Bezayağı dokuma, Kumaş tasarımı, Giysi tasarımı