İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 71  Temmuz 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Türker EROL, Derya KAÇMAZ

NO Makale Adı
1592561078 1948 TAMİMİ DOĞRULTUSUNDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU VİLAYETLERİNDEKİ HALKEVLERİ MÜZİK ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1932 yılında kurulan halkevleri toplam dokuz şube olarak faaliyet göstermiş ve bunlardan Güzel Sanatlar Şubesi’ne bağlı müzik kolunun çalışmaları oldukça önemsenmiştir. Müzik inkılabının geniş tabana yayılarak deneyimlendiği halkevleri, Gökalp’in milli musiki görüşleri temelinde çoksesli müzik kültürünün yayılmasını amaçlamıştır. CHP Genel Sekreterliği, 1948 yılında halkevleri müzik çalışmalarının durumunu ve halkevlerinin hangi müzik çalışmalarına eğilim gösterdiğini tespit amaçlı bir tamim yayımlamıştır. Bu tamim kapsamında toplam 93 halkevine dokuz adet soru yöneltilmiş, 71 halkevi bu sorulara cevap vermiştir. Bu çalışma, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 1948 tamimine cevap veren 15 halkevinden gelen cevaplar ile sınırlandırılmış ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, 1948 yılı tamimine cevap veren Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki halkevleri müzik çalışmalarının durumu ve bu çalışmaların amaçlarına ne ölçüde ulaştığı tartışılmıştır. Yapılan analizler, 1948 yılı tamimi kapsamında Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki halkevlerinde yapılan müzik çalışmalarının, amaçlanan hedeflere büyük oranda ulaşamadığını göstermektedir.


Anahtar Kelimeler: CHP, Halkevleri, Güzel Sanatlar Şubesi, Müzik Kolu