İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sema ÖCAL

NO Makale Adı
1592411397 MARC CHAGALL VE “BEYAZ ÇARMIHA GERİLİŞ”

Bu araştırmada, akademik inceleme örneği olarak 20. yüzyılın en büyük ressamlarından biri kabul edilen Marc Chagall’ın “Beyaz Çarmıha Geriliş” (1887-1985) adlı eseri incelenmiştir. Marc Chagall, Doğu Avrupa'daki bir Yahudi cemaatinin kapalı atmosferinde büyümüş ve her zaman geleneklerini korumuştur. Birçok eserinde kentteki Yahudilerin yalnızlığı temasıyla uğradığı zulmü tasvir etmektedir. “Beyaz Çarmıha Geriliş” adlı eseri ile Yahudilerin uğradığı baskı ortamına tepki göstermiştir. Araştırma çerçevesinde Chagall’ın “Beyaz Çarmıha Geriliş” adlı resmi, “Çarmıha Geriliş” imgesinin önceki kullanımları, ardından “Tarihsel Bağlam” ve “Semboller” başlıklarıyla incelenecektir. İsa’nın çarmıha gerilişinin bir biçimde gösterildiği eserde imgeler ve örtülü ifadeler analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Marc Chagall, İsa, çarmıh, Hristiyan,Yahudi