İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 72  Ağustos 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sezin TÜRK KAYA

NO Makale Adı
1592386048 KİMLİK, KİŞİLİK VE ESER BAĞLAMINDA BASKIRESİMDE ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM: KOICHI YAMAMOTO

Bu çalışmanın amacı, Koichi Yamamoto’nun baskıresime yaklaşımını, baskıresim uygulamalarının nasıl şekillendiğini, sanatçının hangi yöntemleri kullandığını ve sanatçının disiplinlerarası çalışmalarını incelemektir. Çalışma, Japonya doğumlu çağdaş bir baskıresim sanatçısının çalışmalarını, sanatçının belli bir dönemini merkeze alarak incelemeyi hedeflemesi, Türkçe baskıresim literatürüne kaynak sağlaması ve kendinden sonra yapılacak olan çalışmalara kaynak oluşturması bakımından önemlidir. Araştırmaya konu olan sanatçının çalışmaları hakkında makale veya tez gibi akademik verilere rastlanmamıştır. Makale kuramsal açıdan, sergi katalogları, sanatçının kişisel web sayfası, sergi-çalıştay haberleri ve sanatçı tarafından paylaşılan elektronik posta aracılığıyla edinilen kaynaklar ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada, yöntem olarak kaynak tarama, sergi gözlemleme, eserleri inceleme ve elektronik ortamda gerçekleştirilen karşılıklı görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Koichi Yamamoto’nun güncel baskıresim üretimlerine, teknik ustalığına, geleneksel ve çağdaş yöntemleri bir arada nasıl kullandığına yönelik bulgular sunulmuştur. Sanatçının dünyanın farklı yerlerinde edindiği bilgileri eserlerinde nasıl harmanladığına vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koichi Yamamoto, baskıresim, disiplinlerarası, çağdaş baskıresim