İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet GÜNDÜZ, Songül KARAHASANOĞLU

NO Makale Adı
1591792223 KÜRESEL-KÜYEREL BİR ÇALGI: ELEKTRO BAĞLAMA

Küreselleşme sürecinin etkisi ile 1960’ların sonunda müzik hayatımıza giren elektro bağlama, günümüze kadar ülke sınırlarını aşan küyerel bir ürün olmuştur. Elektro bağlama yetmiş yılı aşkın süre içerisinde hemen hemen müziğin tüm alanlarına nüfuz etmiş ve oldukça etkili, solist bir entrümana dönüşmüştür. Elektro bağlama, küreselleşme ile Türkiye’ye gelmiş olan elektrogitarda, yüksek ses şiddeti sağlaması için kullanılan manyetiklerin, yerel bir enstrüman olan bağlamaya monte edilmesiyle üretilmiştir. Anadolu Popun öncülerinden olan Erkin Koray tarafından yapılan bu değişiklik; bağlamanın kentli ve yeni bir versiyonunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İlerleyen süreçlerde müzik teknolojilerinin gelişimiyle paralel olarak, bazı ses ve efekt cihazlarının elektro bağlamaya eklemlenmesi ile hızlı ve etkili değişimler geçirmiş ve bu özellikler de elektro bağlamayı tercih edilebilirliği yüksek bir enstrümana dönüştürmüştür. Elektro bağlama, teknolojik ve teknik anlamda sunduğu avantajlar sayesinde, Türkiye’nin kentsel ve kırsal alanlarında tertip edilen eğlence türlerinde vazgeçilmez bir sound sağlayıcısı olmuştur. Küreselleşme süreci ile dünya çapında gerçekleşen hareketlilik, son yüzyıl içerisinde hızlanmıştır. Özellikle teknoloji ile ivmelenen akış dâhilinde gerçekleşen ürün, bilgi, finans, insan, kültürel öğeler gibi unsurların yer değiştirmesi topum ve bireyler üzerinde hissedilir derecede etkilere sebep olmuştur. Bahsi geçen akışlar sayesinde farklı kültür ve kültür ürünleri birbirlerinden etkilenerek yeni şekillerde var olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda elektro bağlamanın özellikle yerel alanlarda ve kısmen küresel çapta sebep olduğu değişimler, bu çalışmanın araştırma konusunu oluşturmaktadır. Çalışma, Etnografik araştırmaya dayalı bir yöntem içerisinde, gözlem ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılarak veri elde edilmesi yoluyla yapılmıştır. Elde edilen veriler, literatür taramasında ulaşılan ikincil veriler ile benzerlik-farklılık ilişkileri doğrultusunda bir araya getirilip yorumlanarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küyerelleşme, Yerel, Çalgı, Elektro bağlama