İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serkan VURAL

NO Makale Adı
1591103444 REKLAM FİLMLERİNDEKİ TİPOGRAFİNİN KİNETİK DÖNÜŞÜMÜ

Sinemanın ardından televizyonun da insan hayatına dahil olmasıyla birlikte görsel ve işitsel etkileşimin üst seviyeye çıktığı görülmektedir. Daha ulaşılabilir ve etkili görüntüler sunabilen televizyon gibi gösterim ortamları, insanların neredeyse gündelik alışkanlıklarının bir parçası olmuştur. Radyo reklamlarının işitsel etkisinin ötesine geçilerek tüplü yansıtma alanında hareketli görüntülerin de eklenmesi ile geniş kitlelere eğlenceli ve etkili bir gösterim ortamı ortaya çıkmıştır. Bu eğlenceli ortamda reklam filmlerinin de izleyiciye daha kolay ulaşması mümkün olabilmiştir. Reklam filmlerinin içeriğinde kullanılan görseller arasında en dikkat çekici unsur olan tipografi, yıllar yılı yapılan reklamlarda sıkça kullanılmıştır. Dönemsel tekniklerin imkânları dahilinde tipografi görselleri, önceleri sabit konumdayken zamanla hareketli biçimlerde yer almaya başlamıştır. Tipografinin ekranda okunma refleksi ile algılanmasının yanında yapısal müdahaleler ile anlamlı kinetik yapıya dönüştürüldüğü görülmektedir. Aynı zamanda seslendirilen tipografi, algı sürecinde etkisini artırmaktadır. Hareketlenen ve görsel algının derinliklerine hitap eden kinetik tipografi, reklam filmlerinde önemli bir öge olarak yer almaktadır. Bu çalışmada, reklam filmlerinde sıkça kullanılan tipografinin; ilk örneklerdeki durağan görünümden, ilerleyen zamanla kinetik yapıya dönüşümü üzerinde durulmuştur. Eski ve yakın tarihte Türkiye’de yayınlanmış reklam filmi örnekleri kapsamında gerçekleşen tipografik değişim ve dönüşümler değerlendirilmiştir. Zamanla gelişen teknik yaklaşımların reklam filmlerine olan katkıları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklam filmi, kinetik tipografi