İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 70  Haziran 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Engin ASLAN

NO Makale Adı
1590994389 GERÇEKLİK İMGELERİ: WILLIAM KENTRIDGE’İN “ZAFERLER VE AĞITLAR” ADLI DUVAR RESMİ ÜZERİNE

William Kentridge, Palimpsest bir sanatçı olarak, uzun yıllar boyunca varlığını devam ettiren, Güney Afrika’daki Kolonici ve Apartheid yönetimlere karşı, aktif olarak 1970’li yıllardan günümüze değin süregelen, eleştirel yapıtlarıyla, uluslararası sanat ortamlarında yer almaktadır. Sanatçının, kendisini konumlandırdığı bu alanda hareket ederek, son yıllarda gerçekleştirdiği, önemli sanat projelerinden birisi; Antik Roma’nın tarih göstergelerinden başlayarak, Roma tarihinin, 20. yüzyıl sosyal ve siyasal göstergelerine değin biçimlediği imgeleriyle kurguladığı, “Zaferler ve Ağıtlar” (Triumphs and Laments), isimli duvar resmi projesidir.
Kentridge, söz konusu duvar resminin kurgusunda, esasen fragmanlardan yararlanmıştır. Her bir fragmanda, dünya tarihinin önemli bir parçası olan Roma’nın, tarihsel katmanlarını oluşturan zaferlerine, kahramanlık hikayelerine, acımazsızlığına, yenilgilerine, mitlerine (söylence) ve görsel belleğini oluşturan imgelerine ayrı ayrı odaklanarak, sanatçı özgün resim biçimlemeleriyle, kamusal mecrada, sıra dışı bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Bu makalede, Kentridge’in eserlerinde, ele aldığı imgelerin görsel çözümlemelerine yer verilerek, sanatın bir tür bilgi biçimi olmasının yanı sıra, sanatçının, düşünme ve pratiğe ilişkin ne tür bir zihinsel sürece odaklandığı, seçilmiş yapıtları üzerinden gidilerek, ortaya konulmuştur.


Anahtar Kelimeler: William Kentridge, Roma, Palimpsest, bellek, resim