İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 70  Haziran 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Damla CAN KOÇ

NO Makale Adı
1590656055 KÜLTÜRLEŞME ETKİSİNDE: ABELARDO HERNANDEZ ALFONSO’NUN KADIN PORTRELERİ

Abelardo Hernandez Alfonso, 21. yüzyıl etkilerinin sanatında görüldüğü, yaşayan bir sanatçıdır. Küreselleşme, internet, kolay seyahat edebilirlikle birlikte kültürler birbirleri içine geçmiş; Kübalı bir sanatçı için uzak olan Asyalı kadın imgesi, ‘kültürleşme’ ile yakınlaşarak ilham konusu olmuştur. Eserler bir Kübalı sanatçı gözünden, Asyalı geyşa kadın imgeleridir. Uzakdoğu’da kültürel bir ikon olan geyşa, kimono giyen, uysal, egzotik bir kadın imajına sahiptir ve sanatçı kolaj tekniğiyle bu ikonu yorumlayarak modern bir anlatımla izleyiciye sunmuştur. Aberlardo’nun eserleriyle Uzakdoğulu kadın motifi yeni bir görsel anlatıma kavuşmuştur. Araştırmada 2015-16 yılları arası üretilen geyşa konulu kadın portrelerinin bir kısmı, ön yapı ve arka yapı kategorilerine göre değerlendirilmiştir. Makine estetiği etkileri içinde barındıran bu çalışmalar, karışık malzeme ve tekniklerle bir araya getirilmiş eserlerdir. Kâğıt, karton, mukavva gibi gereçlerle tasarlanan kadın motifleri, ışık değerlerine göre kabartmalı kompoze edilmiştir. Bu çalışmalarda durağan kadın biçimleri, parçalanma ve farklı katmanlarda oluşturulan hacimlemeyle hareketlendirilmiştir. Yüzeyde yaratılan sanatsal etkide, ritmik yönelmeler, yön zıtlıkları, büyük ve küçük parçaların dolaşımı, ışık gölge değerlendirmesi, boş ve dolu alanların anlatımı gibi değerler üzerinde durulmuştur. Sanatçı, Doğu estetiğini ve Batı dünyasının plastik teknik çeşitliliğini birleştirerek kültürleşmenin sanat ayağı olmuş, yeni bir ifade biçimi ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: kültürleşme, Abelardo Hernanadez Alfonso, portre, kolaj, Uzakdoğu sanatı, geyşa