İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birnur Derya GEYLANİ VURUŞAN

NO Makale Adı
1590595872 SANATSAL İFADE ARACI OLARAK CAM VE SERAMİĞİN BİRLİKTE KULLANIMI

Birbiri ile yapısal olarak ortak özellikler gösteren seramik ve cam, uygulama ve teknik açıdan oldukça farklıdır. Bu iki farklı malzeme, modern ve çağdaş sanat eserlerinde birçok sanatçı tarafından biçimsel ve kavramsal anlamda birlikte kullanılmaktadır. Bazı sanatçılar malzemeleri opak ve şeffaf yönleri ile zıtlık anlamında birlikte kullanmayı tercih ederken, bazı sanatçılar ise seramiğin doğal ya da yapay dokusunu ve cama oranla daha rahat şekillendirilmesini tasarlanan formun uygulama aşamasında kullanıp, camın sıcaklık ile erime hareketini formu tamamlayan bir parça olarak desteklemeyi tercih etmektedirler. Farklı iki malzemenin aynı bünyede birleştirilmesi için kullanılan farklı yöntemler olduğu gibi ayrı ayrı şekillendirildikten sonra bir arada bütünleştirme ya da birleştirme yöntemleri de mevcuttur. Teknolojik gelişmelerin ardından sanatçı ve tasarımcılara destek olmak ve öneride bulunmak adına farklı yöntem ve projeler geliştirilmiştir. Bu yeni yöntemlerden farklı olarak sanatçılar tarafından en çok tercih edilen birleştirme ve bütünleştirme yöntemleri, soğuk yapıştırma, plaka camlar arasında şekillendirme, seramik yüzeylerde cam eritme olarak çeşitlendirilebilir. Dünyanın pek çok ülkesinde sanatçılar seramik ve camı biçimsel ve kavramsal açıdan birlikte kullanarak eserlerine farklı bir boyut kazandırmışlardır. Geri dönüştürülebilen bu malzemeler uygulama yöntemleri ile çağdaş sanat dünyasına ışık tutarak, yeni ifade biçimlerinin önünü açıp farklı malzeme önerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmada cam malzeme ile çalışmış, deneyimlemiş sanatçılar değil, iki malzemeyi (cam ve seramik) birlikte kullanan sanatçılardan bahsedilecektir. Sanatçı eserlerinden verilen çeşitli örneklerle birleştirme yöntemleri ve sanatsal ifade açısından birlikte kullanımına değinilerek genç sanatçılara yeni ufuklar açması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: cam, seramik, modern sanat, çağdaş sanat, teknoloji, sanat