İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Filiz ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1589793501 ARDAHAN SULAKYURT KÖYÜNDE 1890-1980 YILLARI ARASINDA KULLANILAN ÇÖMLEKLER

Ardahan Sulakyurt Köyü’nde 2016 yılında yapılan ön saha çalışmasında bazı evlerin bahçelerinde ve ambarlarında çeşitli boylarda küplere rastlanmıştır. Çok sayıda görülen örneklerin incelenmesi amacıyla Ardahan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü’nün desteklediği bir proje gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmaları, 2018 Aralık ayında başlamış ve 12 ayda tamamlanmıştır. Ön saha çalışmasında, köy sakinlerinin çoğunun 1828-29 ya da 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı zamanında yaşanan göçlerle gelenlerden olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle araştırılan tarih aralığı, 1890-1980 yılları ile sınırlandırılmıştır. Küplerle ilgili bilgi almak için köy sakinleri ile yapılan görüşmelerde mevcut örneklerin 1980’li yıllara kadar Şavşat-Küplüce Köyü’nden getirilip köyde satıldığı bilgisine ulaşılmıştır. 2018 yılında Küplüce çömlekçiliği ile ilgili bir saha çalışması yapılmış ve 1980-90’lı yıllarda köyde çömlek üretiminin bittiği tespit edilmiştir. Araştırmada seçilen tarih aralığının, Küplüce çömlekçilik merkezinin aktif olduğu dönem ile örtüştüğü görülmektedir. Bu çalışmada, Sulakyurt Köyü’nde bahsi geçen dönemlerde kullanılmış pişmiş toprak malzemelerin tespit edilmesi ve geleneksel kullanım alanlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ardahan, Sulakyurt Köyü, Küplüce Köyü, çömlek, pişmiş toprak