İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Haluk Arda OSKAY

NO Makale Adı
1589722238 GECE GÖKYÜZÜNÜN SANAT ESERİNDE KULLANIMI: ASTROFOTOĞRAF

Güneş, Ay ve yıldızlar gibi gökyüzü objelerinin tanımlanması, takip edilmesi ve kayıt altına alınması sonucunda, Dünya gezegeninin döngüsel süreçlerinin ortaya konulması uygarlığımızın temelinde yer alan uygulamalardandır. Tarih öncesinden günümüze kadar ulaşabilmiş kalıntıların dikkat çekici oranda, gökyüzü objeleri ve mevsimsel döngülerle ilgili olması; tarım, hayvancılık veya yaşamsal öneme sahip ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmasının yanında sanatsal üretim için de vazgeçilmez konumda olduğunu ortaya koymaktadır. Fotoğrafik görüntülerin kayıt altına alınmaya başlamasından sonra bilimin ve sanatın birçok çalışma alanı fotoğraftan etkilenmiştir. Astronomi de fotoğrafın icadıyla beraber, gözlem yapmanın yanında yeni bir araca kavuşmuştur. Gökyüzü objelerinin fotoğraflanması anlamını taşıyan astrofotoğraf yöntemi ortaya çıkmıştır. Erken dönemlerinde, bilimsel görüntüleme yöntemi olarak kullanılmasına rağmen, fotoğrafın gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla beraber birçok sanatçının ilgisini çekmiştir. Bu çalışmada, teknik uygulamalar sonucunda elde edilen astrofotoğrafın günümüze kadar olan gelişim sürecindeki önemli noktalar ve modern fotoğraf sanatında astrofotoğrafın konumu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Astrofotoğraf, fotoğraf, gökyüzü, sanat, samanyolu, kuyruklu yıldız, Ay