İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet AKSOY, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1589538322 TOPLUMLARA DEVRİMİ ANLATMADA RESİM SANATININ YERİ: MEKSİKA, RUSYA ve TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

Halkın desteğini arkasına alarak mevcut iktidarın yönetimine içinde şiddet barındıran yöntemlerle son vererek başka
bir gücün iktidar olma sürecinin tamamlanmasıyla devrimler gerçekleşir. Devrimlerin oluş sürecinde ve
gerçekleştikten sonraki süreçte halk desteği en önemli unsurdur. Halk desteğini her daim arkasında itici güç olarak
hissetmek isteyen devrimci hareket, halkın eski iktidarı neden terk edip kendilerine neden destek vermeleri gerektiğini
anlatmak ve halkı ikna etmek mecburiyetindedir. Propaganda bu durumlarda devrimlerin sık sık başvurduğu bir
yöntem olmuştur. Propaganda araçları dönemin teknolojisine ve halkın okuma yazma oranına göre değişiklik
göstermektedir. İncelediğimiz üç devrimde de (Meksika, Rusya ve Türkiye) kısıtlı imkânlar ve halkın okuma yazma
oranının düşük olması ortak paydayı oluşturmaktadır. Bu durumda resim sanatı devrimin propaganda aracı olarak
vazgeçilmezi olmuştur. Meksika duvar resimleri özgünlüğü ile tüm dünyada dikkat çekerken, Rus devrimi sanatçılarını
tek düze üsluba mahkûm etmiş, Türk devrimini halka anlatmaya çalışan sanatçıların resimleri beklenildiği kadar halka
inememiştir.
Anahtar Kelimeler: sanat, resim sanatı, devrim, propaganda