İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Leyla KUBAT

NO Makale Adı
1589464304 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SİSTEMLERİN SERAMİK ÜRETİMİNDE KULLANIMI VE CNC TEZGAHLARINDA ÜRETİMİN SERAMİK ENDÜSTRİSİNE KATKILARI

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar insanoğlu çeşitli aletlerle farklı malzemeleri şekillendirmek istemiştir. Taş veya kemikleri daha sert olan taşla veya kemikle yontarak elde ettiği ilk aletin kullanımı ile insanlık tarihinin gelişme süreci başlamıştır. İnsanın doğasında var olan yaratıcılığı, bu gelişme sürecinden günümüze kadar teknolojik gelişmelerin belirtilerini göstermektedir. Hayatın her alanında varlığını gösteren teknolojik ve endüstriyel gelişmeler, seramik şekillendirme yöntemlerinde çömlekçi çarkı ile başlamıştır. Günümüzde seramik şekillendirme, Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC-Computer Numerical Control) yöntemi gibi çeşitli yöntemlerle gelişerek varlığını sürdürmüştür. Gelişmesini sürdüren teknolojik yöntemler sanayide, atölyeler ve sanatçılar tarafından kullanılmaktadır.
2000’li yıllarda seramik sektöründe endüstrileşme ile üretim yöntemlerinde değişimler yaşanmıştır. Bu değişim üretimdeki hızın ne kadar önemli olduğunu farkettirmiştir. Seramik ve çömlek üretiminde ilerleyen üretim teknoloji ile fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin geliştirilmesi üretilen ürünün kullanım alanını da genişletmektedir. Günümüzde tasarımcılar ve işletmeler bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretimin (CAM) kolaylıklarından faydalanmakta ve ülkemizde seri üretim yapan büyük ve küçük ölçekli fabrikalarda da yaygın olarak kullanmaktadırlar. İnsan yaşamının hemen hemen her alanına girmeye başlayan CAD/CAM teknolojisi, her geçen gün gelişmeye devam etmektedir ve geleneksel yöntemlerle üretime, alternatif olarak önem kazanmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Seramik, Cnc, Üretim Yöntemleri,Teknoloji