İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 70  Haziran 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çağrı GÜMÜŞ, Elmas ALVER, Havvanur KÖRPE

NO Makale Adı
1589409917 BİR SOSYAL SORUMLULUK ÖRNEĞİ: PİKA SENDROMUNUN TANITILMASINA YÖNELİK HAZIRLANAN DERGİ İLANI TASARIMLARI

Yaşamımızın daha kaliteli olabilmesi için sağlığımızı korumalı ve geliştirmeliyiz. Bu gelişim vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini dengeli ve düzenli bir şekilde tüketmekte saklıdır. Besin değeri olmayan gıda dışı ürünlerin yenmesi ise yaşam kalitesini düşürüp geri dönüşü olmayan sonuçlara götürmektedir. Pika Sendromu olarak adlandırılan bu hastalık psikolojik, kültürel ve sosyo ekonomik nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda, hamilelerde ve zekâ problemi olan bireylerde sıkça görülen bu sendrom tüketilen ürünlere göre değişik sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmada amaç, Pika Sendromunun hakkında toplumu bilinçlendirmek için üretilen tasarımları incelemektir. Bu amaç çerçevesinde, 8 dergi sayfa tasarımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pika Sendromu, sosyal sorumluluk, dergi, grafik tasarım