İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sezin TÜRK KAYA

NO Makale Adı
1589009829 ŞÜKRÜ ERTÜRK’ÜN PROF. DR. AZİZ SANCAR EKSLİBRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bilimsel ve teknik alanlardaki ilerlemeler sanat alanında da yankı bulmaktadır. 2015 tarihinde Nobel Ödülü alan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yapmış olduğu buluşlarla bilime sağladığı katkı ve yaşam öyküsünden etkilenen Şükrü Ertürk, Sancar adına 2018 tarihinde bir ekslibris tasarlamıştır. Araştırma makalesinin amacı, Türk ekslibris sanatçılarından Şükrü Ertürk’ün Prof. Dr. Aziz Sancar adına yaptığı ekslibris çalışmasını hangi yöntem ve teknikler ile oluşturduğunu, üretim aşamalarının neler olduğunu, sanatçının hangi sanatçılardan etkilendiğini, Türkiye’deki ekslibris sanatına nasıl katkı sağladığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, Türkiye’de ekslibris üreten sanatçıların görünür kılınması ve sanatçıların literatür taramasında yer almaları açısından önemlidir. Makalede yöntem olarak, Şükrü Ertürk ile bireysel iletişim tercih edilmiştir. Bireysel iletişim sırasında elde edilen veriler yazılı kayıt altına alınmıştır. Makalede kullanılan görseller için Şükrü Ertürk’ün kişisel arşivi kullanılmıştır. Sanatçının sergi ve söyleşileri takip edilmiştir. Çalışmada, Şükrü Ertürk’ün teknik ve sanatsal yetkinliğinin örnekleri çalışma içinde yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ekslibris, gravür, Şükrü Ertürk, Aziz Sancar, baskıresim