İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 71  Temmuz 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özgür BASKIN

NO Makale Adı
1588841948 HENRYK WİENİAWSKİ (1835-1880) - SON KEMAN VİRTÜÖZÜ

Bebekler, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Uzakdoğu’da da çeşitli bağlamlarla uzun zamandır yer almaktadır. Genel anlamda tüm oyuncaklarda olduğu gibi Uzakdoğu'ya özgü bebeklerde de döneme ve coğrafyaya bağlı olarak malzemeler çeşitlenmiş, bebeklerin kültürel bağlamda bebeklere yüklenen anlamlar değişiklik göstermiştir. Bebekler bazen minyatür figürler, biblolar, bazen oyuncaklar, bazen ise porselen bebekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzakdoğu denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan porselen; kaolin, kuvars ve feldispatın uygun oranlarda karıştırılması ile elde edilen, 1300-1400° C arasındaki sıcaklıklarda pişirilen beyaz, yarı saydam, su geçirmez, yarı camsı seramiklerin genel adıdır (Ayta, 2017). Bu makalede, Uzakdoğu ülkelerinde bebeklerin tarihine kısaca değinilmiş, bu ülkelerde porselen bebeklerin ortaya çıkışı ve genel özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: porselen, bebek, Uzakdoğu, oyuncak