İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Saime UYAR, Mustafa Salim AKTUĞ

NO Makale Adı
1588349794 Aİ WEİWEİ, BARTHELEMY TOGUO, ALLAN SEKULA, BANKSY’İN SANAT ÇALIŞMALARINDA MÜLTECİ SORUNLARININ YORUMLANMASI

Ai Weiwei, Barthelemy Toguo, Allan Sekula ve Banksy günümüz sanatının önemli temsilcilerindendir. Bu sanatçılar, mültecilerin yüzleştikleri sorunlara dikkat çeken sanatsal uygulamalar yaparak insanlığın ortak acısını imgeleyen etkili çalışmalar ortaya koymuşlardır. Mülteci konumunda olan bireylere insanca yaşama hakkı tanınması gerektiğini öne çıkaran sanatsal uygulamalarında farkındalık yaratmışlardır. Makale, bu sanatçıların belirlenen yapıtları üzerinden küreselleşen dünyayla birlikte tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu irdeleyen sanatsal çalışmaların analizlerini içermektedir. Kendini ifade edemeyen sessiz toplulukların hayallerinin, dramlarının nasıl yorumlandığını ön plana alarak, sanatçıların mülteci krizinin çözümüne ilişkin vurguladıkları etik ve ahlaki değerleri tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ai Weiwei, Allan Sekula, Barthelemy Toguo, Banksy, mülteci krizi, sanat