İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 68  Nisan 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Berna AYDIN

NO Makale Adı
1588155188 SANAT DÜNYASINDA BİR İFADE ARACI OLARAK ÇİÇEK İMGESİ: GÜL

Çiçek imgesi, zengin çeşitleri ve yapısal özelliklerinin katkısı ile toplumsal yaşamda ortak duygu ve düşüncelerin temsilcisi olarak kullanımını sürdürür. Toplumdan topluma değişen bir ifade dilini oluşturan gül bitkisi; kokusu, katmerli yapısı, güzelliğine tezat olarak dikenlere sahip olması ve farklı renkte çeşitleriyle mitolojiden, inanç sistemlerine, edebiyattan sinemaya, geleneksel sanatlardan günümüz sanatına kadar çeşitli alanda farklı anlamları karşılamak için kullanılmaktadır. Edebi alanda sevginin ve sevgilinin simgesi olarak örneklerine aşina olunan, dini inaç sistemlerinde kutsal figürlerle ilişkilendirilen gül; kimi zaman natürmortu oluşturan bir detay, geleneksel sanatlarda bir süsleme unsuru, dokumada bir desen iken; kimi zaman da bir resmin, yerleştirmenin ya da heykelin başat elemanı olarak sembolik anlamlarla yüklü bir imge olur. Geniş kapsamlı bir konu olması bakımından bu çalışmada, gül imgesinin farklı disiplinden sanatçıların çalışmalarında yer almasındaki ortaklıklar ve farklılıklar, literatür taramasına göre elde edilen görsel ve yazılı veriler üzerinden yapılan okumalarla incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Çiçek imgesi, çiçek sembolizmi, gül, sanat eseri