İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin ELMAS, Neslihan ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1587549553 FRANÇOIS BOUCHER’İN MADAME DE POMPADOUR TABLOLARINDA GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Barok sanatından sonra gelen Rokoko tarzı 18. yüzyılın başlarından itibaren kendini hem sanat hem de moda alanında hissettirmiştir. Bu akımın öncülerinden olan François Boucher, dönemin ünlü ikonlarından Marquise de Pompadour ile tanışmış ve kendisinin tablolarını yapmıştır. Boucher, Madame de Pompadour’un dönem giysilerini ve aksesuarlarını, duruşunu resimlere çok iyi bir şekilde aktarmış ve kendisi hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, François Boucher’in Madame de Pompadour tablolarındaki giysi özelliklerini dönemin moda giysilerine göre renk, model, desen, aksesuar gibi yönlerden inceleyerek Rokoko tarzının moda ve sanat tarihindeki yerini göstermektir. François Boucher, 18. yüzyıldaki mobilya tarzlarını, giysi modasını detaylı bir şekilde resimlerine aktarmıştır. Rokoko döneminde Madame de Pompadour’un bulunduğu çevreyi ve giysilerini yansıtma şekli ile izleyiciye bu dönem hakkında birçok görsel bilgi sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Rokoko, Moda