İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 69  Mayıs 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İpek Fatma ÇEVİK

NO Makale Adı
1587118815 SAYISAL ORTAMLARDA ÜÇ BOYUTLU NESNELERİN SINIR TEMSİLİ VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

1960’lı yıllarda bir odayı kaplayan ve dört işlem yapabilen bilgisayarlar ile aralanan bilişim çağının kapısı, yaşadığımız gerçek dünyayı taklit eden üç boyutlu sayısal ve sanal ortamlar ile ardına dek açılmıştır. 1972 yılında döneminin zorluklarına meydan okuyan Edwin Catmull’un sayısal ortamda ürettiği, harekete sahip ilk üç boyutlu el modeli ile hızlanan araştırmalar neticesinde, bu sayısal ortamlardaki üç boyutlu nesnelerin tanımlanması, amaç ve gereksinimleri doğrultusunda çok sayıda sayısal tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu tasarım yöntemleri kullanılarak nesnelerin sayısal ortamda oluşturmanın yolu, sınırlarını oluşturan yüzeyleri tanımlamaktır. Bu bağlamdan hareketle, sayısal ortamlarda oluşturulan üç boyutlu nesnelerin sınır temsili Maya programında çokgen modelleme yöntemiyle hazırlanan örnek bir çalışma ile bu araştırmada açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu tasarım, çokgen modelleme, sınır temsili