İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zuhal BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1584924756 RESİM SANATINDA DÜŞÜNCE SİSTEMATİĞİ BAĞLAMINDA ALGI VE UZAM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Algı ve uzam kavramları, her sanat dalının ortak noktasını oluşturan kavramlardır. Bu kavramlar, sanatçı açısından sancılı geçen sürecin önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Uzam kavramı, sanatçının kompozisyon inşasının temel ögelerindendir. Bu kavramların doğru zeminde hayat bulabilmesi için güçlü algı düzeyine sahip topluma ihtiyaç vardır. Ancak bazı durumlarda, kendi yaşadığı çağ içinde anlaşılamayan sanatçılar, sanat eserleri de vardır. Bunlar sonraki nesiller tarafından kabul görebilir veya daha iyi anlaşılabilir. Burada önemli olan sanatçının kullandığı evrensel dilin, sanatın genel normlarını oluşturması, temel ilke ve kurallarını yansıtmasıdır. Algı ve uzam kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli bilim insanlarının çalışmaları, belirleyici ve yol gösterici niteliktedir. Bu makalede, algı ve uzam kavramlarına bilim insanları ve sanatçılar perspektifinde bakılmış, konuyla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Algı, uzam, sanatçı, sanat eseri