İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuba BATU

NO Makale Adı
1583218700 TOPRAK-KADIN İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE’DE SERAMİK SANATINDA KADININ YERİ

1971’de yaynınlanan bir makale ile tüm dünyada kadınların sanattaki duruşunu değiştirmeye niyet etmesi çok yakın bir tarihe denk düşer. Türkiye’deki kadın sanatçılar için süreç biraz daha farklı ilerlemiştir. Özellikle de seramik sanatı açısından. Anadolu, seramik üretimine elverişli toprakları ve kadının tanrıça sayıldığı geçmişiyle zengin bir coğrafyadır. Bu coğrafyada yaşayan kadınların geleneksel seramik üretiminde -az ya da çok- yer almasının ardından, çağdaş seramik sanatıyla tanışması da Cumhuriyet dönemiyle olmuştur. Seramiğin bir malzeme olarak sanatın sınırları içinde bulunmaya dair gösterdiği çaba ile kadın sanatçıların sanat dünyasında bulunmaya dair çabası aynı dönemde vuku bulur. Bu çabanın günümüz kadın hareketi içindeki yeri, kadının toplumsal bellekte oluşacak imajı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma Türkiye’deki kadınların toprakla geçmişten gelen bağını geleceğe sanat yolu ile aktarımının tespitini amaçlamaktadır.


Anahtar kelimeler: seramik, kadın, toprak, çağdaş sanat