İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hülya KÜPÇÜOĞLU

NO Makale Adı
1583218695 1990’LARDAN 2020’LERE GENÇ ETKİNLİK SERGİLERİ

1990’lı yıllarda Aksanat, Borusan Sanat, Karşı Sanat gibi çağdaş sanat mekanlarının açılması Türk çağdaş sanat alanının gelişimini desteklemiştir. Bu yıllarda sanat ortamının en büyük organizasyonu ise kuşkusuz Genç Etkinliklerdir. 1995 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği başkanı Hüsamettin Koçan dönemin genç sanatçıları için yeni bir projeyi gündeme getirir. Bu proje, tüm genç sanatçılara açık olacak ve istenildiği gibi çalışmalarını sergileyebileceklerdir. Dönem, aynı zamanda kimlik veya etnik kimlik, sınırlar gibi konuların irdelendiği yıllardır. Dernek de bu çerçevede, Genç Etkinlik 1’in konsepti olarak “Sınırlar ve Ötesi”, Genç Etkinlik 2’de “Yersiz Yurtsuzlaşma”, Genç Etkinlik 3’te “Kaos” ve Genç Etkinlik 4 ise kavramsız olarak düzenlemiştir. 1998’den 2011 yılına kadar geçen sessiz bir aradan sonra, 2011’de tekrar Genç Etkinlikler yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu kez her sanatçının katılımına açık değildir. Sanatçılar bir jüri tarafından belirlenmiştir. En son, 2019 yılında Genç Etkinlik 8 “Homo Historicus-Homo Projectus” adı ile yapılmıştır. Genç Etkinlikler 1990’lı yıllarda, sergi açmak için galeri bulmakta zorlanan dönemin genç sanatçılarına ortam sağlamak, seçimsiz olduğu için özgürce üretimi teşvik etmek, onları görünür kılmak amacıyla yapılmıştır. 1990’lı yıllarda Genç Etkinliklerde sergi açan pek çok sanatçı görünür olmuştur. Değişen sosyo-kültürel şartlar ve teknoloji üzerinden 2010’lu yıllarda Genç Etkinliklere katılan sanatçıların 1990’lardaki gibi bir etki mekanizmasını harekete geçirmediği gözlemlenmiştir. Bu makalede farklı yıllarda yapılmış olan Genç Etkinlikler incelenecek ve yıllar içerisindeki değişimleri analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Genç etkinlik, çağdaş sanat, sanat, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, sergi