İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 68  Nisan 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nur GEMİ, Nezihat KÖŞKLÜK KAYA

NO Makale Adı
1583176856 NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİ SUVERMEZ KÖYÜ KIRSAL MİMARİ MİRASI

Çalışma alanı olarak seçilen Nevşehir ili Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez Köyü, Kapadokya Bölgesi’nin merkezinde yer almaktadır. Bölge geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş, sahip olduğu kültürel miras değerleriyle göz önünde olmuştur. Geçmişte yaşamış yöre halkının inanç, yaşayış, dil, din, kültür, etnik köken gibi farklılıklarının sentezini yansıtan mimari miras, tarihsel süreçte kısmen zarar görmüş olsa da özellikli yerini korumaktadır. Yapılan çalışmada, döneminin taş ustalarının ince işçiliklerini sergiledikleri geleneksel eserlerin mimari özellikleri incelenmiştir. Her bir yapının, kendine has bir kimliği bulunmakla birlikte yapılar bağlamıyla da bir bütündür. Örneklem için seçilen alanlar incelendiğinde, nitelikli mimari özelliklere sahip olan Suvermez Köyü’nün bağlı olduğu ilçe Derinkuyu ile neredeyse aynı özellikte yapı tipolojisine sahip olduğu anlaşılmıştır. Sivil ve anıtsal mimari yapılar yerel malzeme kullanımı, kat sayısı, cephe açıklığı, yaklaşım olarak benzerlik göstermesine karşın, kütle ebatları olarak farklılık göstermektedir. Örneklem olarak seçilen yörede yer alan yapı özelliklerinin analiz edilmesinin amaçlandığı bu çalışmada kullanılan yöntem; yerinde gözlemler, literatür taramaları ve arşiv araştırma çalışmalarıdır. Sonuç olarak, tarihi dokuların sahip olduğu özgün değere dikkat çekilerek, belgeleme ve koruma çalışmalarının belirgin düzeyde artırılması, kırsal alanların günümüz koruma yaklaşımına uygun olarak, içinde bulunduğu çevre ile bir bütün olarak korunması ve yaşatılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Nevşehir, Derinkuyu, Suvermez, kırsal mimari, kültürel miras, koruma