İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Arzu PARTEN ALTUNCU

NO Makale Adı
1583169515 TAMAMLANMAMIŞ OLANIN BAŞARISI

Sanat, zaman ve mekânı çok yönlü deneyimleyebildiğimiz, içeriğinde devrimci pek çok bilgi barındıran ve dünyayı farklı tecrübeler ile algılayabilmemize olanak kılarak, yeni duygulanımlar ve düşünceler açığa çıkarabildiğimiz karmaşık bir yapı bütünüdür. Bu yapı kendi içerisinde, düşünme, hayal etme, tasarlama, üretme ve ortaya koyma gibi birbiri ile bağlantılara sahip olmakla birlikte, kendi başına yetkinlik ve iddia içeren bir dizi eylem sürecinden meydana gelmektedir. Bu eylemlerin ortaya koymuş olduğu iddia ve etki, belirli bir sonuca hizmet etmekle birlikte, sadece sonuca ulaşmak amacı ile kat edilebilen süreçlerden biri değildir. Bu açıdan sanat eserinin başarısı bir tasarım çıktısı gibi değerlendirilemez ve tamamlanmış olma durumu ile eşitlenemez. Oysa günümüz sanatı içerisinde, sermaye desteği veren, büyük projelerin, uluslararası sergilerin ve festivallerin düzenlenmelerini sağlayan sponsor kuruluşlar; farklı alanlarda edilen sonuç odaklı çıktıların benzerlerini sanat içerisinde de talep etmektedirler. Bu çalışma; ‘’Sanayi Devrimi’’ ile beraber dramatik bir şekilde üretimin hızlandığı dünyamızda, kendi ritmi ile yol alan ve tamamlanmamış olma halleri ile başarı kazanmış; Antoni Gaudi’nin “La Sagrada Familia”, Walter Benjamin’in “Pasajlar” ve Tatlin’in “Kulesi” üzerinden, Avangard Dönemini içine alarak konuyu tartışmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Eksik Olan, Pasajlar, La Sagrada Familia, Tatlin