İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet ÖZBERK

NO Makale Adı
1582487847 LERMONTOV’UN SANATINDA İYİMSER KARAMSARLIK

XIX. yüzyıl Rus şiirinin Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’den sonra gelen en önemli ismi Mihail Yuryeviç Lermontov, yirmi altı yıl süren yaşamından geriye yüzlerce şiir, poem ve düzyazı eserler bırakmıştır. Rus edebiyatının altın çağını başlatan şairlerden biri olan Lermontov kendi hayatının ve yaşadığı dönemin karamsar yönlerini ölüm, yalnızlık, bunalım, kötülük gibi olgular üzerinden eserlerinde açıkça yansıtır. Ünlü İngiliz şair Lord Byron’un sanatsal estetiğini ve toplumsal görüşlerini benimseyen Lermontov entelektüel olduğu kadar tutkulu dizelerin sahibi bir ozandır. Edebiyat eleştirmeni K.N. Leontyev’in ortaya koyduğu iyimser karamsarlık kavramı bu noktada Lermontov’un sanatını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Birbirine karşıt kutuplar gibi duran iyimserlik ve karamsarlık, soyut ve somut anlamlarda aslında birbirine tamamlayan iki kavramdır. Lermontov da karamsar bir tablo çizerek kaleme aldığı eserlerinde iyimserliği ön plana çıkarmak ister. İnsana olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen sanatçı Peçorin, İblis ve Mtsıri gibi karakterleriyle toplumda ve sosyal düzende değişiklik gerektiğinin altını çizer. Ancak karakterlerin tek başına bunu yapmaya gücü yetmez. Bu çalışmamızda, Lermontov sanatını inceleyen araştırmacıların görüşleriyle desteklediğimiz iyimser karamsarlığı sanatçının eserlerinde göstermeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: M.Yu. Lermontov, İyimser karamsarlık, XIX. yy Rus edebiyatı, Rus şiiri