İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hülya KÜPÇÜOĞLU

NO Makale Adı
1582019632 AYDIN AYAN’IN RESİMLERİNDE GERÇEĞE BAKIŞ VE GERÇEKLİĞE YAKLAŞIM

Aydın Ayan bir yaşam gözlemcisidir. Odak noktası bazı durumlarda kendisidir, bazı durumlarda çevresindeki insanlar, içinde yaşadığı toplum, tüm bir yaşam ya da karşıtlıkları ve çelişkileri içinde bütünsel bir doğadır. Doğanın, Ayan’ın resimlerinde özel bir yeri, yorumu ve önemi vardır. Sanatçının resimleri her ne kadar gerçekçi bir yöntemle, sanki doğa karşısında yapılmış etkisi bıraksalar da çoğu aslında doğada birebir karşılıklarını bulamadığımız, gerçekte var olmayan, sanatçının imge dünyasını görselleştiren kurgusal görüntülerdir. Dolayısıyla bu yöntemle yaratılan kurgusal gerçeklikler, “sır”lı ve “büyülü” bir dünyanın oluşturulmasına da gizemli bir katkı sağlarlar. Ayan’ın resimleri izleyiciden izleyiciye değişebilecek farklı algı ve anlamlandırmaları içeren “sır” ve büyülü gerçeklikle hemhal olmuş, herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği mekanlar, figürler, doğa ve yaşam kesitlerini yalın bir dille görselleştirerek, izleyiciyi “gerçek veya kurgu, gerçek veya gerçeküstü, gerçek veya sır, gerçek veya büyü” çok boyutluluğunda dolaştırırlar.


Anahtar Kelimeler: figüratif resim, sanat, gerçek, gerçeklik, kurgusal, doğa resmi